Politikken

Partiprogram 2019-2023

Ordførerkandidat Kirsten Orebråten

Kjære velger


Jeg vil jobbe for en god utvikling av Ringerikssamfunnet til det beste for de som bor her. Viktige faktorer er da å skape en fremtidsrettet næringsutvikling og gode arbeidsplasser. Vi skal legge til rette for gode tjenester til barn, unge og eldre, og skal ha fokus på forebyggende arbeid for å oppnå en bedre folkehelse. 

Litt om meg:

Jeg har utdanning inn helse og ledelse. Har mangeårig arbeid i kommunal sektor, og er i dag programleder for by- og tettstedsprogrammet "Bolig for velferd" - et program for å sikre en god boligsosial utvikling i kommunen. I denne perioden er jeg gruppeleder for Arbeiderpartiet i Kommunestyret og i Formannskapet. 

Partiprogrammet 2019 - 2023

Under finner du partiprogrammet for perioden 2019 til 2023. Om du lurer på noe, er det bare å ta kontakt med meg eller en av de andre kandidatene som du møte på stands, husbesøk, bedriftsbesøk og andre aktiviteter frem mot valget.

Godt valg.

Kirsten Orebråten

Ordførerkandidat

Dagens parti

Ringerike Arbeiderparti har i dag 17 representanter og Ordfører Kjell B. Hansen er inne i sin siste periode

Kommunevalget 2015-2019

original_1478643949_5185652

Partiprogram Ringerike Arbeiderparti 2015-2019

Overordnet mål?

Ringerike Arbeiderparti innretter sin virksomhet mot tre overordnede mål:

For det første handler det om å legge forholdene til rette for befolkningsvekst, styrket næringsliv og flere arbeidsplasser som er nødvendig for å styrke kommunens inntektsgrunnlag over tid. Det er også viktig at Ringerike kommune fører en miljøvennlig politikk.

For det andre handler det om å få til en bærekraftig kommuneøkonomi på varig basis. Dette er nødvendig for å oppnå utvikling i de forskjellige kommunale tjenestene; ikke minst for å klare utfordringene innen helse og omsorg

For det tredje er det viktig at Ringerike kommune tilbyr sine innbyggere i alle aldre et fortsatt godt tjenestetilbud slik at Ringerike oppfattes som et godt sted å bo.

Tiltak

• Bidra med tiltak som fremmer effektivisering og god ressursutnytting

• Effektiv tilrettelegging for vekst og utvikling av næringslivet

• Samarbeide med andre partier for å få til gode løsninger

• Videreutvikle samarbeidet med frivillige 

• Fortsette med å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud

• Fortsette arbeidet opp mot sentrale myndigheter for å sikre Ringeriksregionens interesser

• Kommunen skal ha minst en lærling pr tusen innbygger

• Privatisering og konkurranseutsetting av kommunens tjenestetilbud er ikke aktuelt

Her er programmet for perioden 2015-2019 -Partiprogram_2015-19 - Vedlegg 2