VÅRT VERDIGRUNNLAG

Partiprogram 2019-2023

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden, uten fattigdom og i fred; der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv.

Alle mennesker er unike og like mye verdt. Hver og en av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle, og ivareta de svakest stilte i lokalsamfunnet.

Vår ideologi er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på fellesskapsløsninger.

Ringerike Arbeiderparti vil drive sitt lokalpolitiske arbeid i tråd med denne visjonen og disse grunnverdiene.

Kirsten og Jonas på landsmøtet 2019

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om VÅRT VERDIGRUNNLAG?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!