ØKONOMI

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

Vi skal vurdere alle virkemidler, både økonomiske og praktiske, for å finansiere kommunens egen drift.

Ringerike Arbeiderparti skal:

  • Ta de grepene som er nødvendig for å oppnå bærekraft, kontroll og styring av kommuneøkonomien.
  • Utnytte det potensiale som ligger i de inntektskilder som kommunen har tilgang til.
  • Vurdere endringer i eiendomsskatten og målrette eventuelle tilleggsinntekter.
  • Ta ut utbytte fra kommunens eierskap i Ringerikskraft i tråd med selskapets økonomiske situasjon.

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om ØKONOMI?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!