ØKONOMI

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

Vi skal vurdere alle virkemidler, både økonomiske og praktiske, for å finansiere kommunens egen drift.

Ringerike Arbeiderparti skal:

  • Ta de grepene som er nødvendig for å oppnå bærekraft, kontroll og styring av kommuneøkonomien.
  • Utnytte det potensiale som ligger i de inntektskilder som kommunen har tilgang til.
  • Vurdere endringer i eiendomsskatten og målrette eventuelle tilleggsinntekter.
  • Ta ut utbytte fra kommunens eierskap i Ringerikskraft i tråd med selskapets økonomiske situasjon.

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om ØKONOMI?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker