Om Ringerike Arbeiderparti

Ringerike Arbeiderparti


Styret

 • Mons-Ivar Mjelde

  monsivar@gmail.com 404 54 938

  Født: 1979 Leder Ringerike Arbeiderparti Studieleder Buskerud Arbeiderparti og medlem av arbeidsutvalget Medlem av Kommunestyret Leder av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Jobber i Bane NOR som prosjektleder og rådgiver. Utdannet Offshoresveiser og Togleder. Politiske interesser er barn og unges oppvekstvilkår, rettferdighet, like muligheter for ulike mennesker og har troen på sosialdemokratiet. Far til 2 Fritidsinteresser: Skogen, fjellet, sjøen og reise

 • Anne Katrine Korneliussen

  katksala@online.no

  Født 1962. Utdannet økonom. Jobber som økonomirådgiver i kommune og har en solid erfaring innen kommunal forvaltning. Har fokus på hvordan samfunnets muligheter fordeles mellom oss - Hvordan vi tilrettelegger for utdanning, jobb, det å eie sin egen bolig, sosiale nettverk og en best mulig helse. Sitter i Buskerud Arbeiderpartis representantskap, tidligere erfaring fra Kommunestyre, Formannskap og Hovedkomite for miljø- og arealforvaltning.

 • Amalie Uchenna Odu

 • Jan Hagen

 • Jim Hagen Warp

  jim.warp@outlook.com 406 33 690

  Født: 1989 Medlem av Kommunestyret Medlem av Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd Bor i Hønefoss. Jobber i dag på Heradsbygda omsorgsenter har utdanning som institusjonskokk, er interessert i politikk å særlig innen for samferdsel. Jeg er veldig interessert i Ringerike kommunes fremtid.

 • Håkon Ohren

  haakon.ohren@gmail.com 954 82 304

  Født: 1991 Medlem av Kommunestyret Odelsgutt fra Hallingby. Til daglig Studerer jeg historie Bachelor ved Universitetet i Stavanger. Har to år som fulltidstillitsvalgt ved Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger fra 2012 til 2014, med siste året som leder. Tidligere har jeg vært i Ungdomsrådet i Ringerike kommune.

 • Hilde Karin Vollmerhaus

  hildekavo@hotmail.com

  45 år, Medlem av kommunestyret Medlem av formannskapet Mamma til 3, bor i Heradsbygda, jobber som privatpraktiserende fysioterapeut, liker å trene/være fysisk aktiv, glad i fjellet, liker å reise, glad i å lese. Sa ja til å være med i politikken igjen fordi jeg ønsker å være med å påvirke hvordan fremtidens Ringerike vil se ut. Viktig at vi setter solidaritet foran egoisme og selvfokus; sikre at alle i Ringerike har like muligheter!!

Lokallag i Ringerike Arbeiderparti

 • Nes Arbeiderlag

 • Ringerike Arbeiderlag

 • Ringerike Arbeidersamfunn