ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

Ringerike kommune skal ta sin rolle som oppdragsgiver, bedriftseier og kontrollinstans alvorlig. Sosial dumping, svart arbeid og all annen arbeidslivskriminalitet skal motarbeides.

Kommunen og selskaper der kommunen er eier skal i all sin virksomhet opptre i samsvar med egne vedtak, lov- og avtaleverk.

Ringerike Kommune vedtok i 2017 strenge seriøsitetskrav mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette var en stor politisk seier og vi skal fortsatt kjempe for at vår kommune er i front for å løse et av vår tids største arbeidslivsproblem.  

Ringerike Arbeiderparti skal:

  • Støtte kommunens samarbeid med Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten gjennom felles kontroller ute på alle større byggeprosjekt for å bekjempe bruk av innleie i flere ledd
  • Styrke kommunens eget kontrollapparat slik at det kan utføres kontroller mot aktører i mindre bedrifter som utfører oppdrag for både private og det offentlige
  • Fastsette høye bøtesatser for brudd på gjeldende regelverk. Få til raskere og enklere sanksjoner som hindrer gjentagelser, og ha spesielt fokus på oppdragsgivere/arbeidsgivere
  • Videreføre og forbedre trepartssamarbeid mellom den politiske ledelsen i kommunen og partene i arbeidslivet
  • Legge til rette for at kommunen i størst mulig grad tilbyr alle heltidsstillinger.
  • Vurdere en kommunal vikartjeneste med faste og hele stillinger som tiltak for å sikre de ansattes mulighet til å jobbe heltid
  • Arbeide for at Ringerike kommune har 2 lærlinger pr 1000 innbyggere i 2023. Arbeide for at elever ved de videregående skolene i kommunen tilbys lærlingeplasser, slik at skolene kan opprettholde utdanningstilbudet, og utvikle nye

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om ARBEIDSLIVSPOLITIKK?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker