Våre folkevalgte

Ringerike Arbeiderpartis kommunestyregruppe består av 17 representanter. For oversikt over representasjon i kommunestyre, formannskap, råd og utvalg, se kommunens hjemmesider: http://ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-styring/sru/


 • Kjell Børre Hansen

  ordforer@ringerike.kommune.no

  Ordfører

 • Anne Helene Sandum

  anne.sandum@bfk.no +47 408 05 995

  Anne Sandum er 44 år. Bor på Ringerike og er gruppeleder i fylkestinget. Medlem i fylkesutvalget og hovedutvalget for samferdsel. Fritiden bruker Anne bl.a til jakt og friluftsliv. Anne er opptatt av politikken skal legge til rette for at folk skal kunne leve gode liv uansett hvor de bor. Gode offentlige tjenester må finnes over hele landet.

 • Arnfinn Baksvær

  arnbak@glitreenergi.no 995 26 940

  Født: 1957 Medlem av Kommunestyret Leder av Hovedutvalg for miljø og areal Gift med Trine. 4 barn, 3 bonusbarn, et barnebarn og et bonusbarnebarn. Ansatt i EB Kraftproduksjon Styremedlem Ringeriksbadet A/S Styremedlem Ringerike Kultureiendom A/S Hovedtillitsvalgt EL & IT EB Kraftproduksjon Setter familien foran alt, men er opptatt av at alle barn og unge skal oppleve trygge og gode oppvekstforhold.

 • Kirsten Orebråten

  kirsten.orebraaten@ringerike.kommune.no

  Gruppeleder for Arbeiderpartiet Medlem av Kommunestyret Medlem av Formannskapet

 • Iren Rannekleiv

  i-ranne@online.no

  Medlem av kommunestyret Medlem av formannskapet Medlem av Hovedutvalg for Helse, omsorg og velferd

 • Alf Henry Meier

  Alf.h.meier@gmail.com

  Født: 1950 Medlem av Kommunestyret Medlem av Formannskapet Født og oppvokst på Ringerike. Gift, 2 barn og 5 barnebarn. Alltid jobbet med salg og markedsføring. Utdannelse innen økonomi, markedsføring, bedriftsledelse. Jobbet de siste 28 årene hos SmurfitKappa Norpapp. Pensjonist fra 1 april 2015. Bor nå I Fjellveien i Heradsbygda. Sportsinteressert, men liker også selv å være i skogen. Ellers blir det mye tid på familien. I politikken er jeg mest opptatt av økonomispørsmål, men også barns oppvekstkår, heriblant muligheter for å være ute i friluft. Jobber gjerne for frivilligheten.

 • Stein-Roar Eriksen

  stein.roar.eriksen@gmail.com

  Medlem av Kommunestyret Medlem av Hovedutvalg for miljø og areal Industriarbeider. Bor i Hønefoss, gift, to barn Verv: Leder av Ringerike og omegn faglige lag (Faglaget) Leder, Follum Bruks Arbeiderforening Medlem Fellesforbundets Forbundsstyre Kjernesaker: • Tilrettelegge for industriarbeidsplasser, herunder ny skogbasert industri på Follum • Bidra til å realisere de store samferdselsprosjektene • Opprettholde og videreutvikle kommunens velferdstjenester • Hjelpe de som har det vanskeligst, for eks. de som har havnet på bar bakke etter bedriftsnedleggelser i distriktet • Utvikle byen og distriktene Fritidsinteresser: Er bestefar. Opptatt av fugler, dyr og planter. Trimmer & ferdes i den mangfoldige Ringeriks-naturen. Fotballinteressert.

 • Født: 1979 Medlem av Kommunestyret Arbeid: Kontorleder/ systemansvarlig i Skolenes landsforbund Organisert: Handel og kontor

 • Hilde Karin Vollmerhaus

  hildekavo@hotmail.com

  45 år, Medlem av kommunestyret Medlem av formannskapet Mamma til 3, bor i Heradsbygda, jobber som privatpraktiserende fysioterapeut, liker å trene/være fysisk aktiv, glad i fjellet, liker å reise, glad i å lese. Sa ja til å være med i politikken igjen fordi jeg ønsker å være med å påvirke hvordan fremtidens Ringerike vil se ut. Viktig at vi setter solidaritet foran egoisme og selvfokus; sikre at alle i Ringerike har like muligheter!!

 • Trine Sandum

  Trine.sandum@gmail.com 958 86 931

  Født: 1980 Medlem av Kommunestyret Medlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Jobber som barne- og ungdomsarbeider i Tyristrand barnehage, og har et lite småbruk med noen sauer som jeg driver med min far. Mamma til fire barn. Jeg er opptatt av barn og unge, kultur, rettferdighet, likeverd og fagforeningsarbeid. Jeg er plasstillitsvalgt og sitter i styret i Fagforbundet Ringerike. Fritidsinteresser er å være sammen med familien, ellers liker jeg og trene og holde meg i form.

 • Ragnhild Lilleeng

  lilleeng.ragnhild@gmail.com

  Født: 1995 Medlem av kommunestyret Medlem av Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Student. Jobber også som assistent på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter Bor i Haugsbygd. Vært med i politikken siden 2011 og er nå nestleder i Ringerike og Hole AUF Politiske interesse barn og unge, skole og utdanning, rettferdighet og like muligheter for alle, helse og omsorg. Fritidsinteresser: være med venner og trene.

 • Mons-Ivar Mjelde

  monsivar@gmail.com 404 54 938

  Født: 1979 Leder Ringerike Arbeiderparti Medlem av Kommunestyret Leder av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Jobber i Jernbaneverket som prosjektleder og rådgiver. Utdannet Offshoresveiser og Togleder. Politiske interesser er barn og unges oppvekstvilkår, rettferdighet, like muligheter for ulike mennesker og har troen på sosialdemokratiet. Far til 2 Fritidsinteresser: Skogen, fjellet, sjøen og reise

 • Jim Hagen Warp

  jim.warp@outlook.com 406 33 690

  Født: 1989 Medlem av Kommunestyret Medlem av Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd Bor i Hønefoss. Jobber i dag på Heradsbygda omsorgsenter har utdanning som institusjonskokk, er interessert i politikk å særlig innen for samferdsel. Jeg er veldig interessert i Ringerike kommunes fremtid.

 • Nora Sande

  nonysa@live.com

  Medlem av kommunestyret Jeg heter Nora Sande, er 18 år, og går siste året på Ringerike Videregående Skole. Jeg er født og oppvokst i Hønefoss, og i løpet av årene her jeg har funnet mine interesser for musikk, dykking og politikk. Politikken begynte jeg med fordi vi alltid har hatt veldig ivrige familiediskusjoner rundt middagsbordet, spesielt jeg, pappa og den to år eldre broren min, og sånn ble jeg vant med å danne meg egne meninger og argumentere for de. Videre har jeg planer om å studere politikk i Kristiansand, og så får vi se hvordan det går videre! Medlem av kommunestyret

 • Håkon Ohren

  haakon.ohren@gmail.com 954 82 304

  Født: 1991 Medlem av Kommunestyret Odelsgutt fra Hallingby. Til daglig Studerer jeg historie Bachelor ved Universitetet i Stavanger. Har to år som fulltidstillitsvalgt ved Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger fra 2012 til 2014, med siste året som leder. Tidligere har jeg vært i Ungdomsrådet i Ringerike kommune.

 • Signe Maurtvedt

  signemaurtvedt@hotmail.com

  Medlem av kommunestyret

 • Erna Skaugrud

  ej-skau@online.no

  Medlem av Kommunestyret Medlem av Kontrollutvalget