KULTUR

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

Ringerike Arbeiderparti vil opprettholde og videreutvikle et bredt kulturtilbud i kommunen.

Ringerike Arbeiderparti skal:

  • Arbeide for å gi Ringerikes aktive kulturliv gode muligheter for videreutvikling
  • Arbeide for å beholde god kvalitet i Kulturskolen og at flere barn kan benytte seg av tilbudet uavhengig størrelse på sin egen eller foreldrenes lommebok.
  • Jobbe for å sikre framtidig forsvarlig drift av Ringerike Kultursenter
  • Jobbe for å sikre drift av museene i kommunen, og stille krav til innhold og drift
  • Støtte det framtidsrettede bibliotektilbudet og bidra til at Ringerike Bibliotek videreutvikles i takt med teknologiske endringer i samfunnet
  • Bidra til å fullføre prosjekt «Riddergaardens framtid»
  • Gi støtte til kommunale og samarbeide med private tilbydere i tråd med det utvidede kulturbegrepet. Her er både den kommunale Kulturskolen, ulike idrettslag og foreninger verdifulle aktører
  • Ringerike kommune skal fortsette og forbedre forholdet med sine vennskapskommuner, og åpne muligheten for å få flere, særlig i ikke-vestlige land.

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om KULTUR?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker