KULTUR

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

Ringerike Arbeiderparti vil opprettholde og videreutvikle et bredt kulturtilbud i kommunen.

Ringerike Arbeiderparti skal:

  • Arbeide for å gi Ringerikes aktive kulturliv gode muligheter for videreutvikling
  • Arbeide for å beholde god kvalitet i Kulturskolen og at flere barn kan benytte seg av tilbudet uavhengig størrelse på sin egen eller foreldrenes lommebok.
  • Jobbe for å sikre framtidig forsvarlig drift av Ringerike Kultursenter
  • Jobbe for å sikre drift av museene i kommunen, og stille krav til innhold og drift
  • Støtte det framtidsrettede bibliotektilbudet og bidra til at Ringerike Bibliotek videreutvikles i takt med teknologiske endringer i samfunnet
  • Bidra til å fullføre prosjekt «Riddergaardens framtid»
  • Gi støtte til kommunale og samarbeide med private tilbydere i tråd med det utvidede kulturbegrepet. Her er både den kommunale Kulturskolen, ulike idrettslag og foreninger verdifulle aktører
  • Ringerike kommune skal fortsette og forbedre forholdet med sine vennskapskommuner, og åpne muligheten for å få flere, særlig i ikke-vestlige land.

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om KULTUR?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!