Mange navn på "blokka" til nominasjonskomiteen, men de ønsker seg flere

Etter fristen 31.5 er det kommet inn mange navn på blokka til nominasjonskomiteen

I henhold til vedtatt nominasjonsprosess var det frist 31.5.18 for medlemmer og partiavdelinger på å komme med forslag til navn for nominasjonsprosessen til kommunevalget 2019. 

Under er alle navn listet opp i alfabetisk rekkefølge. Alle skal være forespurt. Det er kommet inn forslag på 17 menn og 18 kvinner.

Ved spørsmål om nominasjonen, kontaktes leder av nominasjonskomiteen Alf Meier 

90 66 78 09

alf.h.meier@gmail.com 

Kirsten Orebråten og Håkon Ohren er allerede nominert til ordfører- og varaordførerkandidat for kommunevalget 2019

Neste steg i nominasjonsprosessen er punkt 7.

7.       Innen søndag 01.09.2018

Nominasjonskomiteen sender foreløpig liste til rådgivende medlemshøring, elektronisk og pr. post til medlemmer om ikke er registrert med epostadresse i mittarbeiderparti. Listeforslag skal vise allerede valgt ordfører- og varaordførerkandidat, samt vise forslag til antall forhåndskumulerte.

Samtlige navn som er mottatt innen forslagsfristen skal være med på lista, og være listet opp i prioritert rekkefølge etter ordfører- og varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteen kan i tillegg til foreslåtte kandidater, føre opp egne forslag til kandidater. Ved manglende kjønnsbalanse, listes det kjønn med overvekt opp på annenhver plass fra den plassen det er mangel på kandidater til motsatt kjønn. Ledig plass listes opp med «Kvinne» eller «Mann» slik at alle navn som er foreslått, gjøres kjent i høringen.

Hele nominasjonsprosessen kan du finne her:  https://ringerike.arbeiderpartiet.no/nyheter/nominasjonsprosess-for-ringerike-arbeiderparti-kommunestyreperioden-2019-2023/

Navn kommet inn til nominasjonskomiteen