Nominasjonsprosess for Ringerike Arbeiderparti - kommunestyreperioden 2019-2023

Nominasjonsprosess vedtatt på medlemsmøte 11.12.17

1.       Mandag 11.12.2017

Medlemsmøte i Ringerike Arbeiderparti vedtar

nominasjonsprosessen og velger nominasjonskomite.

2.       Innen torsdag 01.02.2018

Kommunepartiet sender henvendelse til dem som sto på kommunepartiets liste i 2015 med spørsmål om de ønsker renominasjon.

Svarfristen settes til 15.03.2018. Svarene er offentlige og

kunngjøres på kommunepartiet nettsider 16.3.18.

3.       Fredag 15.03.2018

Frist for medlemmer og partiavdelingene til å sende inn forslag på ordfører og varaordførerkandidater til nominasjonskomiteen.

Alle som foreslås skal være forespurt og ha svart ja til å bli fremmet som kandidat. Forslagene skal tilfredsstille vedtektenes regler om 50 % kjønnsbalanse.

Forslagene er offentlige.

4.       Mandag 2.04.18

Nominasjonskomiteen offentliggjør sitt forslag til Ordførerkandidat og varaordførerkandidat for Ringerike Arbeiderparti på kommunepartiets nettsider.

5.       Mandag 16.04.18

Nominasjonsmøte for nominasjon av Ordførerkandidat og varaordførerkandidat. 

6.       Søndag 31.05.2018

Frist for kommunepartiets medlemmer og partiavdelinger på forslag til kandidater for plassene etter valgte ordførerkandidat og varaordførerkandidat. Alle kandidater som foreslås skal være forespurt og ha svart ja til å bli fremmet som kandidat. Forslagene skal tilfredsstille vedtektenes regler om 50 % kjønnsbalanse. Forslagene er offentlige.

7.       Innen søndag 01.09.2018

Nominasjonskomiteen sender foreløpig liste til rådgivende medlemshøring, elektronisk og pr. post til medlemmer om ikke er registrert med epostadresse i mittarbeiderparti. Listeforslag skal vise allerede valgt ordfører- og varaordførerkandidat, samt vise forslag til antall forhåndskumulerte.

Samtlige navn som er mottatt innen forslagsfristen skal være med på lista, og være listet opp i prioritert rekkefølge etter ordfører- og varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteen kan i tillegg til foreslåtte kandidater, føre opp egne forslag til kandidater. Ved manglende kjønnsbalanse, listes det kjønn med overvekt opp på annenhver plass fra den plassen det er mangel på kandidater til motsatt kjønn. Ledig plass listes opp med «Kvinne» eller «Mann» slik at alle navn som er foreslått, gjøres kjent i høringen.

8.       Søndag 15.10.2018.

Svarfrist for rådgivende medlemsavstemming.

Det gis anledning i høringen til å foreslå nye kandidater til plassene etter valgt Ordfører- og varaordførerkandidat.

Forslagene skal tilfredsstille vedtektenes regler om 50 % kjønnsbalanse.

Alle på listeforslaget skal være forespurt og ha svart ja til å stå på lista.

Høringssvarene offentliggjøres på kommunepartiets nettsider.

9.       Senest søndag 21.10.18

Nominasjonskomiteen offentliggjør endelig listeforslag på kommunepartiets nettsider.

10.   Uke 43.

Endelig Nominasjonsmøte på plassene etter ordfører- og varaordførerkandidater vedtatt 16.04.18

Nominasjonskomité

LEDER:    ALF H. Meier

MEDLEM: NANCY AMUNDSEN

MEDLEM: JAN DENNÈ

MEDLEM: ANNE BRUBRÅTEN

 MEDLEM: AUF*

1 VARA:       IREN PARTHAUGEN

2 VARA:   KJELL ANDBERG

 3 VARA :   ELI JOHANNE RUUD

4 VARA :   MORTEN LØKEN KVÆRNSTRØM

 VARA:       AUF*

 

*AUF velger eget medlem og personlig vara