Disse ønsker gjenvalg og innkommet forslag til ordfører- og varaordførerkandidat

Status på arbeidet med nominasjon til kommunevalget 2019

Ringerike Arbeiderparti har i henhold til vedtatt nominasjonsprosess spurt alle kandidater fra kommunevalget 2015 om de ønsker stille til valg ved kommunevalget 2019. 

10 sittende representanter og 9 vararepresentanter har gitt tilbakemelding om at de ønsker å stille til gjenvalg.

Nominasjonskomiteen legger i dag 16/3 ut navnene på de av dagens kommunestyrerepesentanter og varamennsom har stilt seg til disposisjon for videre deltagelse i denne viktige samfunnsoppgave.

Alle medlemmer og partiavdelinger oppfordres til å sende inn forslag på kandidater som stiller seg til disposisjon for deltagelse.

Forslagene må sendes innen 31/5-2018 til til leder av nominasjonskomiten Alf Meier på mail alf.h.meier@gmail.com eller pr post til Fjellveien 52 3518 Hønefoss

Liste over kandidater 2015 som ønsker gjenvalg ved kommunevalget 2019

Innkommende forslag på Ordførerkandidat og varaordførerkandidat

Nominasjonskomiteen har mottatt 1 forslag til ordfører- og varaordførerkandidat. 

Ringerike Arbeiderlag har i sitt medlemsmøte foreslått:

Ordførerkandidat: Kirsten Orebråten

Varaordførerkandidat: Stein-Roar Eriksen

Arbeiderlaget opplyser at begge er forespurt og har takket ja til å bli fremmet som kandidater fra arbeiderlaget.

Prosessen videre

Mandag 2.04.18 Nominasjonskomiteen offentliggjør sitt forslag til Ordførerkandidat og varaordførerkandidat for Ringerike Arbeiderparti på kommunepartiets nettsider.

Mandag 16.04.18 kl 19:00 Nominasjonsmøte for nominasjon av Ordførerkandidat og varaordførerkandidat. 

Alle spørsmål om nominasjonsprosessen i Ringerike Arbeiderparti rettes til nominasjonskomiteen ved dens leder leder Alf Meier tlf: 90 66 78 09

Hele nominasjonsprosessen kan du lese her: https://ringerike.arbeiderpartiet.no/nyheter/nominasjonsprosess-for-ringerike-arbeiderparti-kommunestyreperioden-2019-2023/

Nominasjonskomiteen 

LEDER:    ALF H. Meier

MEDLEM: NANCY AMUNDSEN

MEDLEM: JAN DENNÈ

MEDLEM: ANNE BRUBRÅTEN

 MEDLEM: THEA VÅREID SØRENSEN (AUF)

1 VARA:    IREN PARTHAUGEN

2 VARA:   KJELL ANDBERG

 3 VARA :  ELI JOHANNE RUUD

4 VARA :   MORTEN LØKEN KVÆRNSTRØM

 VARA:       AUF*

*AUF har personlig vara