Vi ønsker et trepartssamarbeid for privat sektor i Ringerike

Ringerike Arbeiderpart har programfestet at vi vil opprette et trepartssamarbeid mellom den politiske ledelsen i kommunen og partene i arbeidslivet. LO er enig i dette. Hovedmålet med dette er å bidra til å skape nye arbeidsplasser i Ringerike sier Anne Sandum Leder i Ringerike Arbeiderparti og listekandidat, Terje Berghangen fra LO Hallingdalo Ringerike og Kjell Hansen ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i dette innlegget

original_1478643112_3198562


Ringerike Arbeiderpart har programfestet at vi vil opprette et trepartssamarbeid mellom den politiske ledelsen i kommunen og partene i arbeidslivet. LO er enig i dette. Hovedmålet med dette er å bidra til å skape nye arbeidsplasser i Ringerike. Vi ønsker også å gjøre dette for at vi raskt skal kunne sette inn tiltak for å hjelpe bedrifter som sliter, eller bedrifter som ønsker å utvide. Som politikere kan vi raskt komme i kontakt med overordnede myndigheter for å kunne fremme bedriftens sak. Bedriftene, med ansatte og ledelse/eiere vet først når skoen trykker, og kan gjennom et lokalt trepartssamarbeid få hjelp til å fremme sin sak.

Vi ønsker å være fremoverlent og bidra til at vi får igang ny industri. Det offentlige må tilrettelegge for at dette skal skje, men politikere må få innspill fra partene i arbeidslivet om hva som må til. Arbeiderpartiet vil sørge for at kommunen styrker sin kompetanse for næringsutvikling, slik at den kan bli et innovativt lokomotiv. Kommunen er en viktig tilrettelegger og samarbeidspartner for privat næringsliv. Det bør vurderes om f.eks ordføreren kan få noen fullmakter i møte med bedriftseiere som vurderer Ringerike for å etablere næringsvirksomhet, og eksisterende bedrifter i en utfordrende tid. Disse fullmaktene må selvfølgelig være innordnet kommunale planer og bestemmelser. For at dette skal være mulig er det viktig at kommunen har god administrativ kompetanse på næring.

Politisk ledelse i kommunen, sammen med partene i arbeidslivet kan bidra positivt for å påvirke sentrale beslutningstakere for å utvikle ny industri på Ringerike.

Arbeiderpartiet, og LO vil jobbe aktivt for å bidra i utviklingen av Eggemoen industri -og flyplassområde og vi vil bidra til å videreutvikle de store næringsområdene på furumoene rundt Hønefoss, som steder for næring og industri.

Gjennom et slikt samarbeid vil alle parter også få en større kjennskap og forståelse av hverandres roller og utfordringer. Dette ser vi som positivt og som noe som kan bidra til ferre misforståelser av de valg og avgjørelser som fattes.

Anne Sandum

Kommunepartileder Arbeiderpartiet/

Listekandidat

Terje Berghagen

LO Hallingdal og Ringerike

Kjell Hansen

Ordførerkandidat Arbeiderpartiet