Høringsutkast - Ringerike APs lokalvalgprogram 2019-2023

Programkomiteen i Ringerike Arbeiderparti sender ut forslag til lokalvalgprogram for 2019-2023 på høring. 

 

Programkomiteen har jobbet seg igjennom innkommende forslag og innspill fra partimedlemmer og andre.

 

Programutkastet er inndelt i følgende kapitler:

Verdigrunnlag 

Overorda mål 

Arbeidslivspolitikk 

Næringspolitikk og samferdsel 

Barn og unge 

Kultur 

Areal, miljø og byutvikling

Helse og omsorg 

Ringerike Kommunes økonomi

 

 

Høringsfristen er 31. august.

 

Innspill sendes til Stein.roar.eriksen@gmail.com eller dittforslag.arbeiderparitet.no

 

Programkomiteens ønske er å løfte diskusjoner internt i partiet og i lokalsamfunnene. 

 Endelig vedtak av lokalvalgprogrammet skjer 27.09.2018. 

Vi gleder oss til å høre fra deg, med dine innspill! 

 

Mvh

Programkomiteen