Uaktuelt for Arbeiderpartiet å privatisere

Høyres Olav Bjotveit krever i Ringerikes blad svar fra Arbeiderpartiet angående vårt syn på private sykehjem. Han har egentlig svart på spørsmålet selv gjennom å sitere vårt valgprogram sier lederen i Ringerike Arbeiderparti, Anne Sandum i dette leserinnlegget

original_1478639251_3021033

Høyres Olav Bjotveit krever svar fra Arbeiderpartiet angående vårt syn på private sykehjem. Han har egentlig svart på spørsmålet selv gjennom å sitere vårt valgprogram. For Arbeiderpartiet er det ikke aktuelt med privatisering og konkuranseutsetting av kommunes tjenestetilbud, herunder sykehjem. Det er flere grunner til at vi er imot dette. 

For det første er det kommunens ansvar å gi sine innbyggere denne tjenesten når de har behov for den. Om et sykehjem privatiseres og for eksempel går konkurs etter et par tre år, blir det automatisk kommunens ansvar å drifte det. 

For det andre driver private aktører med mål om profitt, de må tjene penger på sykehjemsdriften. Vi mener pengene i eldreomsorgen skal brukes på de eldre, og ikke bli til utbytte for de kommersielle aktørene. 

For det tredje viser erfaringer fra USA at de store private kjedene som driver sykehjem, kommer dårligst ut på kvalitet (kilde: forskning.no). For de som vil mene at USA ikke har relevans her vil jeg minne om skandalene ved private sykehjem i Oslo noen år tilbake.

 For det fjerde er det ikke mulig å spare penger på konkuranseutsetting og privatisering uten at det går ut over kvaliteten på tjenesten. 

Et sted må det kuttes for å spare penger. Antall ansatte og ansattes rettigheter er det første stedet private aktører kutter. Det gir ikke bedre, men dårligere tilbud for de eldre. 

Da håper jeg Bjotveit og Høyre er fornøyd med svaret og at de ikke av ideologiske grunner går inn for å privatisering.

Anne Helene Sandum (Ap)