Temamøte om fremtidens skole

Onsdag 4. mai kommer Trond Giske for og snakke om fremtidens skole. Møtet er åpent for alle og vil omhandle temaene fremtidens skole og videregående opplæring i Buskerud Dette er en del av programarbeidet til Arbeiderpartiet.

original_1478643102_8614097

Er du skoleelev, forelder, lærer eller jobber i andre deler av udanningssektoren har du sikkert meninger om fremtidens skole

Skolen skal gi hvert eneste barn en god start i livet, et godt grunnlag for arbeid, deltakelse og et godt liv. En skole som hjelper alle til å lykkes, bidrar til at flere deltar i arbeidslivet.

Åpent temamøte for alle

Program

Fremtidens skole: Nestleder og utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske

Videregående opplæring i Buskerud: Fylkesskolepolitiker og leder i Buskerud Arbeiderparti, Bjørn Tore Ødegården

Debatt

Programprosessen og medvirkning

Oppsummering

www.kunnskapspartiet.no/


Fortell din venner at du skal delta på Facebook

Veien til nytt partiprogram


Møtet arrangeres av:

Hole, Jevnaker og Ringerike Arbeiderparti

Ringerike og Hole AUF