Styremøter i Ringerike Arbeiderparti høsten 2016

Møteplan for styret i Ringerike Arbeiderparti høsten 2016 offentliggjøres her. Dato og tid for medlemsmøter vil komme under fanen "Arrangementer".

Påminnelse om medlemsmøtene vil i tillegg komme på forsiden. Selve innkallingen gjøres per epost og mobil en uke før møtedato.

Styret høst 2016:

  1. 15 august
  2. 12 september 
  3. 12 oktober
  4. 7 november
  5. 21 november
  6. 5 desember