Ringerike Arbeiderpartis valgliste og partiprogram for kommunevalget 2019

Ringerike Arbeiderparti vedtok i sitt nominasjonsmøte 31.10.18 følgende liste til kommunevalget 2019

Ordførerkandidat Kirsten Orebråten

Ordførerkandidat Kirsten Orebråten har fått med seg dette vinnerlaget fra nominasjonsmøtet.

Ringerike arbeiderparti har laget klart!

34 navn, 17 kvinner og 17 menn er valgt for å representere Ringerike arbeiderparti i perioden 2019-2023. 

Vi har valgt et sterkt lag som sammen skal trekke Ringerike i rett retning, sier Ordførerkandidat Kirsten Orebråten.

Kandidatene vi har valgt har et bredt spekter av yrker, erfaring og alder. Programmet er et godt arbeiderpartiprogram, med fokus på å løse oppgavene i fellesskap og en sterk offentlig sektor, fortsetter Orebråten. 

Ringerike arbeiderparti har valgt Thea Våreid-Sørensen som ungdomskandidat.

Jeg gleder meg til å komme i gang med valgkampen og gleder meg til kjempe for saker som er viktig for ungdom. En sak som vil være viktig for meg er problematikken rundt mobbing, og det å jobber for en mobbeknapp som kan bli en sentral del av ivaretakelsen av ofre, sier Våreid-Sørensen. 

Varaordførerkandidat Håkon Ohren ble valgt samtidig med Orebråten under et tidligere møte i april.

Det å ta vare på de svakeste i vårt samfunn er viktig for meg. Det å gjøre veien fra å stå utenfor arbeid til å komme i arbeid har vært en viktig sak for Arbeiderpartiet, men vil aldri gå ut på dato. Menova er et godt eksempel på tiltak som fungerer, og vi må ha flere av disse. Flere i jobb, er viktig for den enkelte om følelsen av å realisere seg selv, sier Ohren.

Orebråten trekker frem viktigheten av næringsetableringer.

Vi skal sørge for at Hønefoss ikke bare blir en «pendlerby». Jeg brenner for utviklingen av vår kommune og nyutvikling av næringsvirksomhet. Vi må skape arbeidsplasser som passer inn i det 21. århundre. Teknologi er sentralt og sammen med miljøet ved Universitetet i Sør-øst Norge kan dette skape mange nye virksomheter, avslutter Orebråten 

Kandidatene stiller på valg med partiprogrammet for perioden 2019-2023

1 Ordførerkandidat Orebråten, Kirsten f.1954 

2. Varaordførerkandidat Ohren, Håkon Kvissel f.1991

------------------------------------- 

3 Vollmerhaus, Hilde Karin f.1969 

4 Eriksen, Stein-Roar f.1954 

5 Våreid-Sørensen, Thea f.2001 

6 Skjønhaug, Ståle f.1979  

7 Sandum, Trine f.1980 

8 Baksvær, Arnfinn f.1957 

9 Sundal, May Brit f.1962 

10 Berghagen, Terje f.1968 

11 Korneliussen, Anne Katrine f.1962 

12 Hosseini, Saeid f.1995 

13 Odu, Amalie Uchenna f.1999 

14 Warp, Jim Hagen f.1989 

15 Skaugrud, Erna f.1950 

16 Lafton,  Jan Thorleif f.1951 

17 Ruud, Eli Johanne f.1960 

18 Kværnstrøm, Morten f.1957 

19 Pedersen, Karine Johnsrud f.1999 

20 Berg, Kai Alexander f.1965 

21 Tungesvik, Tora Alvilde Hagen f.1999 

22 Prause, Christan f.1969

23 Reneflot, Anne f.1969

24 Bakken,  John f.1948 

25 Stugaard, Anne Borgild Liaøy f.1972

26 Andersen, Åge f.1957 

27 Vestby, Runhild f.1951 

28 Mahmoudi, Ahmad f.1964 

29 Erlandsen, Liv f.1950 

30 Vargan, Svein f. 1965

31 Nilsen, Martine S. f. 1999

32 Petersen, Erling f.1949 

33 Ellingsen, Tone B. f. 1967

34 Mjelde, Mons-Ivar f. 1979