Ringerike Arbeiderparti ønsker maksgrense for tilkobling til det kommunale vann- og kloakkanlegget

Stein-Roar Eriksen (Ap) og hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vil ha en mer rettferdig beregning av kommunal tilkoblingsavgift.

original

«Ganske ubegripelig at avgiftssystemet ikke kan brukes til å utligne kostnader», sier Stein-Roar Eriksen til Ringerikes Blad.

Han mener maksavgiften bør settes til 1,5 G - 138 864 kroner.

Les saken i Ring Blad her.