Ringerike Arbeiderlag skifter navn

I medlemsmøte 1. april ble det vedtatt at Ringerike Arbeiderlag skifter navn til Hønefoss og omegn arbeiderlag.

Det gamle navnet var svært likt kommunepartiets navn, og dette skapte en del forvirring. Som en konsekvens av tilbakemeldinger fra det tidligere partistyret og enkeltmedlemmer, ble laget enige om å skifte navn til et som klarere signaliserer at det er et partilag det er snakk om.

Det nye navnet er tatt i bruk.