Programprosess i Ringerike Arbeiderparti - kommunestyreperioden 2019-2023

Programprosess vedtatt på medlemsmøte 11.12.17

1.       Mandag 11.12.2017

Medlemsmøte i Ringerike Arbeiderparti vedtar programprosessen og oppnevner programkomite.

2.       Innen søndag 01.04.18

Programkomiteen har gjennomført møte med nåværende kommunestyregruppe for status på program 2015-2019 og innspill til programprosessen.

3.       Mandag 16.04.18

Valgt ordførerkandidat og varaordførerkandidat tiltrer programkomiteen i dens arbeid.

4.       Senest tirsdag 31.07.18.

Programkomiteen sender første versjon av partiprogram 2019-2023 på høring til medlemmene og partiavdelingene.

5.       Senest lørdag 31.08.18

Frist for medlemmer og partiavdelinger på innspill og endringsforslag til fremlagt forslag på partiprogram 2019-2023.

6.       Mandag 23.09.18

Programkomiteen legger frem sitt endelige forslag til valgprogram, der det er innarbeidet de endrings- og tilleggsforslag som komiteen har sluttet seg til.

7.       Mandag 30.09.18

Medlemsmøte partiprogram 2019-2023 vedtas.

Programkomité

LEDER:     STEIN ROAR ERIKSEN

MEDLEM: ANNE KATRINE KORNELIUSSEN

MEDLEM: JAN THORLEIF LAFTON

MEDLEM: ERNA SKAUGRUD

MEDLEM: AUF**

1 VARA :   HILDE VOLLMERHAUS

2 VARA:   STÅLE SKJØNHAUG

3 VARA:   KIRSTEN OREBRÅTEN

4 VARA :   MONS IVAR MJELDE

VARA:       AUF**

*Ordførerkandidat og varaordførerkandidat tiltrer programkomiteen i dens arbeide fra 16.4.18

**AUF velger eget medlem og personlig vara