Nytt fra kommunepartiet Oktober 2016

Hei, kjære medlem her kommer en oppdatering på høstens aktiviteter.

original_1478639249_619859

Som enkelte av dere sikkert har fått med dere har sekretæren i Ringerike Arbeiderparti valgt å trekke seg fra styret grunnet manglede tillit til meg og den ledelse jeg har av partiet. Både jeg og resten av styret syntes det er beklagelig at Morten igjen valgte å trekke seg fra styrearbeidet. Valgkomiteen er satt i arbeid for å finne ny sekretær frem til årsmøtet 2017.

Styret har på bakgrunn av meldinger til media fra enkeltmedlemmer hatt et ekstra styremøte og gått gjennom vedtekter og årsmøtevedtak og styrer videre på den plattformen som ligger til grunn i disse vedtak.

Vedtekter og årsmøtevedtak finner du på partiets nettsider: http://ringerike.arbeiderparti.no/tekster

Tradisjonen tro har jeg og nestleder også besøkt et medlemsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag. Det er alltid hyggelig og bli invitert ut i lagene og kveldens agenda var løs om den politiske situasjonen samt fremtidige saker som omhandler denne delen av kommunen.

22.10 er partileder, Ordfører og gruppeleder invitert til ledersamling i Buskerud Arbeiderparti. Tema for årets ledersamling er valgkamp 2017.

Slike samlinger viktige arenaer for lærdom og kunnskap. Både Tor-Arne Solbakken (nestleder i LO) og Kjersti Stenseng (partisekretær) skal innlede på det som legger grunnlaget for hvordan vi skal vinne valget i 2017. De siste årene har vi lokalt hatt et godt sammensatt valgkamputvalg med diverse styremedlemmer, ordfører, gruppeleder og lagsledere. Valget 2017 blir tøft og det er da viktig å ha et godt planverk og dra lasset sammen. Vi er det største partiet i regionen og det nest største i Buskerud. Resultatene på Ringerike er avgjørende for om vi lykkes med målsetningen som er 4 representanter fra Arbeiderpartiet på stortingsbenken til Buskerud!

Budsjettarbeidet

6.10.16 la regjeringen frem sitt forslag til budsjett og sett ut fra kommuneøkonomien er det ikke mye og rope hurra for på Ringerike.

Regjeringen gir ingen håndsrekning til kommuner som i disse dager sliter med kutt og tøffe prioriteringer innenfor stramme økonomiske rammer. Tilførselen av frie inntekter til kommunene blir i realiteten spist opp av økte kostnader for kommunene og satsinger med merkelapper fra regjeringen. Det er ingen penger igjen til å satse på de yngste og de eldste.

Lokalt la rådmannen frem sitt forslag til buddsett og handlingsplan tirsdag 11.10. Du finner video fra formannskapsmøtet her: http://ringerike.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?sid=668&cid=1&view=3

og presentasjonen fra rådmannen ligger her:

http://ringerike.kommune.no/Nyheter/Budsjett-2017-og-Handlingsprogram-2017-2020/

Formannskapets behandling finner du etter tirsdagens møte på nettsidene til kommunen

Lokalpartiet legger opp til følgende prosess på kommunebudsjettet.

18.10 Formannskapsmøte – Vi legger inn de verbalpunkter som prioriteres i år fra programmet og budsjettet går ut på høring

27.10 Frist for medlemmer og lag til å komme med innspill på budsjett Informasjon om dette er sendt ut til alle lagsledere, så følg med på informasjon fra lokallaget

1.11 Medlemsmøte med kommunalsjef Gyrid Løvli som innleder om budsjett og Ordfører/gruppeleder på den politiske delen og vedtak på høringsuttalelse

10.11 Møte i kommunestyregruppa på budsjettet

15.11 Innstilling på budsjett fra formannskapet

24.11 Kommunestyremøte med vedtak på budsjett og handlingsplan

Medlemsmøter og temamøter

Videre utover høsten er det forskjellige aktiviteter som legges ut på http://ringerike.arbeiderparti.no/arrangementer fortløpende. Her vil det også komme informasjon om når det nyetablerte partikontoret på LO huset vil være bemannet.

23.11 er det temamøte om Samferdsel og byutvikling i regi av Ringerike Arbeidersamfunn. Møtet er åpent for alle og mer informasjon kommer nærmere møtet.

Nominasjonsprosessen til stortingsvalget 2017 i Buskerud Arbeiderparti

Medlemsmøtet i Ringerike Arbeiderparti sendte inn forslag på kandidatene Håkon Ohren og Anne Sandum til nominasjonskomiteen i Buskerud Arbeiderparti. BAP har hatt aktuelle kandidatnavn ute på høring blant medlemmene og resultatet derfra finner du her: http://buskerud.arbeiderparti.no/nyheter/25461331

Videre nominasjonsprosess ser slik ut:

Senest 20. oktober sender nominasjonskomiteen sitt foreløpige listeforslag til kommunepartiene.

9. november medlemsmøte i Ringerike Arbeiderparti med innspill på foreløpig listeforslag og valg av delegater til nominasjonsmøte.

10. november Frist for kommunepartienes endringsforslag. Forslagene er offentlige.

Senest 20. november sender nominasjonskomiteen sin endelige innstilling til kommunepartiene.

3. desember Nominasjonsmøte i Buskerud Arbeiderparti

Om det skulle være noe du sitter inne med av spørsmål eller forslag til politiske saker, ikke nøl med å ta kontakt med meg eller andre i styret.

Mvh

Mons-Ivar Mjelde

Leder

Ringerike Arbeiderparti

nyhetsbrev