Nytt fra kommunepartiet - august 2016

Her kommer litt informasjon fra Ringerike Arbeiderparti om høstens aktiviteter.

original_1478641479_7202246

Allerede lørdag 3.9 er det Ringeriksdagen og Ringerike Arbeiderparti vil sammen med Ringerike og Hole AUF stå på torvet klare for en prat :-)

10.9 er det Høstkampanje og vi får besøk av Martin Kolberg og stand på Kuben. Dette markerer at det er ett år igjen til valget og nytt flertall på stortinget. Vi vil informere om partiets prioriteringer på nasjonalt nivå samt verving av medlemmer i tillegg til lokale saker

12.9 skal styret sammen med Hole Arbeiderparti og Krødsherad Arbeiderparti ha styreskolering med fokus på rolleforståelse og styrearbeid, vedtekter, organisasjonsutvikling. En skolering i regi av Buskerud Arbeiderparti.

Onsdag 14.9 blir det medlemsmøte med tema rundt kommunens boligpolitikk og hvordan man har innrettet dette med Ringerike boligstiftelse, deretter nominasjonsmøte. Detaljene i nominasjonsprosessen finner du ved å klikke her: 

Møteinnkalling til dette møtet vil komme fra sekretær.

Videre utover høsten er det temamøter på samferdsel/ byutvikling, velferdsstaten og andre temaer i samarbeid med Hole og Jevnaker AP.

Det fagligpolitiske arbeidet er også i fokus for høsten og det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale som skal opp til styrebehandling. I sammen med denne aktiviteten vil vi også invitere til både fagligpolitiske og reint politiske møter med uformell utforming på LO huset, noe som kan bli en spennende arena. 

En avtale om leie av lokaler i LO huset vil også komme på plass og etterhvert vil få på plass et partikontor og sted for møter.

Avslutningsvis vil jeg informere om at det arbeides på alle tenklige måter for å få til en god løsning rundt videregående opplæringstilbud på Ringerike og dette vil være et fokus utover høsten i de prosessene fylkeskommunen legger opp til, slik at vi sikrer et godt tilbud for regionen som også inneholder musikk, dans og drama.

Om det er noe du som medlem lurer på, er det bare å ta kontakt.

Mons-Ivar Mjelde
Leder Ringerike Arbeiderparti