Ny boligpolitikk- alle skal med!

For Arbeiderpartiet er hensynet til den enkeltes boligdrøm viktig. Et eget sted å bo til en overkommelig pris er for mange avgjørende for å kunne leve et selvstendig og godt liv.

Anne Sandum
Boligprisene øker betydelig på det sentrale Østlandet. Også i Ringeriksregionen. For den enkelte boligeier er det naturligvis gledelige nyheter at boligen man eier øker i verdi. For dem som enda ikke har kommet seg inn på boligmarkedet, er situasjonen en annen.

I Norge har vi historisk sett vært opptatt av at alle, også vanlige arbeidsfolk, skal kunne eie sin egen bolig. Dette har vært en helt sentral del av den norske velferdsmodellen. Med den prisveksten vi i dag er vitne til, og økende krav til egenfinansiering, er dette i ferd med å endres. For mange lar det seg ikke gjøre å sette til side penger like raskt som prisene øker, og ikke alle har foreldre som kan stille opp med betydelige summer til egenkapital.

Sosiale forskjeller

Samtidig som boligprisene øker, øker også husleieprisene betraktelig. Det innebærer at de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet sitter igjen med vel så høye boutgifter per måned, men uten å få ta del i skattefordelene ved å eie egen bolig. På sikt vil en slik utvikling kunne skape større sosiale forskjeller i samfunnet, mellom de som er så heldige å være inne på boligmarkedet og de som står utenfor.

Spørsmålet er om det fortsatt skal være et mål at flest mulig skal kunne eie sin bolig. Om arbeidsfolk med ordinære inntekter skal kunne få de fordeler og oppleve den tryggheten som ligger i det å eie et sted å bo. Arbeiderpartiet mener så absolutt at dette fortsatt skal være et mål. Derfor mener vi også at vi trenger en ny boligpolitikk i Norge!

Vi mener at Husbanken igjen må få muligheten til å hjelpe vanlige folk inn i boligmarkedet. Derfor vil Arbeiderpartiet styrke husbanken slik at flere kommuner kan igangsetter «fra leie til eie»-prosjekter. Husbanken skal kunne gi finansiering til unge førstegangsetablerere med gode lønnsutsikter, som allikevel sliter med å oppfylle kravet til egenkapital. På denne måten kan flere komme seg inn på boligmarkedet, uten at denne drømmen står og faller på lommeboka til mor og far.

Må lage boligplan

Videre mener vi at også Kommune-Norge sitter på et betydelig ansvar. Den enkelte kommune må i størst mulig grad sikre at det bygges nok- og tilstrekkelig varierte boliger. Derfor vil vi kreve at alle kommuner lager en boligplan.Stadig vekk leser vi også om boligspekulanter som driver prisene opp. Arbeiderpartiet ønsker derfor å vurdere å øke krevet om botid før gevinsten ved salg gjøres skattefri. Samt øke verdifastsettelsen av sekundærbolig i formuesskatten, med tilhørende gjeld, til 90 prosent. Dersom vi klarer å begrense spillerommet til boligspekulantene, vil vi kunne redusere hastigheten på prisgaloppen og gjøre det enklere for flere å komme inn på boligmarkedet.

For Arbeiderpartiet er nemlig hensynet til den enkeltes boligdrøm viktig. Et eget sted å bo til en overkommelig pris er for mange avgjørende for å kunne leve et selvstendig og godt liv. 

Alle skal med!

Anne Sandum og Masud Gharahkhani

Stortingskandidater for Buskerud Arbeiderparti