Nominasjonskomiteens innstilling på Ordfører- og varaordførerkandidat

Nominasjonskomiteen har følgende innstilling for nominasjonsmøtet den 16/4-18. kl 19:00

 

Ordfører kandidat: Kirsten Orebråten f 1954.

Varaordfører kandidat: Håkon Kvissel Ohren f 1991

 

Innstillingen fra Nominasjonskomiteen er enstemmig.

Alf Meier

Leder av nominasjonskomiteen