Mjelde stiller som leder i Buskerud Arbeiderparti

Ringerike Arbeiderparti fremmer Mons-Ivar Mjelde som leder av Buskerud Arbeiderparti.

Mons-Ivar Mjelde er i dag leder av Ringerike Arbeiderparti.

Ved valget i 2011 ble han valgt inn i kommunestyret, og har siden 2015 vært leder av hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

- Jeg er ydmyk for den tilliten som vises bare ved at jeg bli spurt om å stille som lederkandidat. Vi står foran en spennende tid med Buskeruds overgang til Viken, samt den politiske situasjonen generelt. Så er det opp til fylkespartiets medlemmer og årsmøtet å bestemme hvem som skal lede partiet videre.

Nestleder i Ringerike Arbeiderparti, Anne Katrine Korneliussen er glad for at Mjelde har takket ja.  

- Mjelde er en erfaren og dyktig lokalpolitiker. Han har vært en god leder og en stor kapasitet for Ringerike Arbeiderparti. Det vil være positivt for Ringerike å få Mjelde inn i en sentral posisjon på fylkesnivå, sier Korneliussen. 

Parti verv: Mons-Ivar startet som ungdom på 90 tallet opp Tyristrand AUF, hvor han var leder og var også i ett år styremedlem i Buskerud AUF. I 2006 var Mons-Ivar med på å starte opp igjen Hønefoss Arbeiderlag og satt som leder frem til laget la seg selv ned i 2009. Han har i flere perioder vært valgt til representantskapet i Buskerud Arbeiderparti og vært årsmøtedelegat. Perioden 2007 og frem til i dag har han hatt en rekke roller i styret for Ringerike Arbeiderparti. I 2014 ble han valgt til nestleder og har siden høsten 2015 vært leder av kommunepartiet. Mons-Ivar ble i 2016 valgt inn i styret til Buskerud Arbeiderparti

Folkevalgte verv: Mons-Ivar ble ved valget i 2011 valgt inn i kommunestyret. Den perioden var han i tillegg til kommunestyrerepresentant, medlem av hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt vara til formannskapet. Etter valget 2015 har Mons-Ivar i tillegg til kommunestyret vært leder av hovedutvalget for oppvekst og kultur og vara til formannskapet.

Fylkesordfører Roger Ryberg leder valgkomiteen. Nåværende leder av Buskerud Arbeiderparti er Bjørn Tore Ødegården fra Kongsberg.

Saken blir avgjort på Buskerud Arbeiderpartis årsmøte på Kongsberg, 28-29. april.