KURS: UNG I LO / AP

Til deg som er mellom 20 og 35 år og medlem av Ringerike Arbeiderparti! 24. september er det ny skolering for gruppen på 20-35 år i LO og Arbeiderpartiet. NB! Påmeldingsfristen er allerede 10. september. Les mer om det spennende programmet

Jeg håper at du har mulighet til å delta på denne skoleringen. Under ligger fullstendig program. Temaer på samlingen vil være:

  • Den politiske situasjonen v/ Martin Kolberg, stortingsrepresentant og leder av stortingets kontroll og konstitusjonskomite
  • Velferdsstaten Norge v/ Svenn Arne Lie, rådgiver i Fagforbundet.
  • Fagligpolitisk arbeid v/ Are Tomasgard, sitter i LOs ledelse som LO-sekretær
  • Gruppearbeid rettet mot valget i 2017
  • Gruppearbeid rettet mot Kongress og Landsmøte 2017

For de som har lang reisevei til Folkets Hus i Drammen, for eksempel fra Ringerike, Numedal og Hallingdal - vil hotellopphold bli dekket. 

Dette for at alle skal få anledning til å bli med på det sosiale på kvelden. Ta kontakt med undertegnede dersom dette skulle være aktuelt.

Da det er begrenset med plasser vil det være nødvendig og melde seg på for å delta. Skriv en kort kommentar om hvorfor du ønsker å delta på samlingen og opplys gjerne om du har noen sentrale verv. (Folkevalgt, tillitsvalgt, styreverv ol.)

Dersom det er stor interesse vil deltakere bli plukket ut etter bakgrunnsinformasjon og geografi.

Påmeldingsfrist er lørdag 10. september og kan gjøres via denne lenke: Ung i Buskerud AP/LO

Eller til mail: petter.dreier@arbeiderpartiet.no

Skulle det være spørsmål eller noe mer du lurer på er det bare å ta kontakt med meg.

Mvh Mons-Ivar Mjelde
mons-ivar@gmail.com

Fullstendig program med tidspunkter ligger som vedlegg