Kulturen fortjener et løft

Ringerike har fått et fantastisk kulturliv. Det er de mange frivillige som har æren for dette. De har stått på med sine ideer og tanker, og de har klart det. Kulturlivet i kommunen får nå oppmerksomhet langt utenfor kommunens grenser. Sier varaordførerkandidat Kirsten Orebråten og listekandidat Arnfinn Baksvær i dette innlegget

original


Ringerike har fått et fantastisk kulturliv. Det er de mange frivillige som har æren for dette. De har stått på med sine ideer og tanker, og de har klart det. Kulturlivet i kommunen får nå oppmerksomhet langt utenfor kommunens grenser.

Det er på tide at kultur settes mer på dagsorden også i kommunestyret. Ringerike Arbeiderparti vil bidra til det. Vi har programfestet at vi vil tilrettelegge for at Ringerikes aktive kulturliv får gode muligheter for videreutvikling. Vi vil bidra til å sikre framtidig forsvarlig drift av Ringerike Kultursenter. Vi vil engasjere oss i Riddergaardens framtid. Vi vil sikre drift av museene i kommunen, og være en pådriver i forhold til å stille krav til innhold og drift. Vi vil lage en helhetlig plan for å ta vare på arbeiderkulturminner og Hønefoss opprinnelse.

Nettopp dette med å lage en helhetlig kulturplan er viktig, i forbindelse med kommuneplan. Vi vil ta vare på arbeiderkulturminner og byens opprinnelse. Det bør også bemerkes at Hønefoss er en av de fremste byene i landet på Jugendbygg, noe det også er viktig å ta vare på. Hvorfor ikke lage en helhetlig plan for kultur, kulturliv og kulturminner?

Ringerike Arbeiderparti vil ta initiativ til å få utarbeidet en slik plan. Vi vil invitere de frivillige kreftene i kulturlivet til å bli med i dette arbeidet. Vi i Ringerike Arbeiderparti erkjenner at det flotte kulturtilbudet som finnes i kommunen er der mer på tross av, enn på grunn av kommunen. Dette vil vi gjøre noe med. Kommunen må være en langspiller og en tilrettelegger. Vi kan love at vi sammen med de frivillige vil utarbeide en helhetlig plan slik at det blir forutsigbare og langsiktige rammebetingelser.

Kirsten Orebråten

Varaordførerkandidat

Arnfinn Baksvær

Listekandidat

Ringerike Arbeiderparti