Kjell B. Hansen fortsetter som ordfører

Medlemsmøtet i Ringerike Arbeiderparti behandlet i sitt møte 1.10.15 forslag til samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti for perioden 2015-2019. Et enstemmig medlemsmøte stiller seg bak avtalen som ble presentert på en felles pressekonferanse på Ringerike rådhus 2.10.15 klokken 11:00

original

Samarbeidsavtalen (finnes nederst på siden) som er fremforhandlet av partiets forhandlingsutvalg danner grunnlaget hvordan flertallet skal styre kommunen de neste 4 årene og inneholder også avtale om felles listeforslag på posisjoner.

Samarbeidets hovedmål er å sikre en sunn kommuneøkonomi, vekst og utvikling. Det betyr tjenester med riktig kvalitet og høy aktivitet når det gjelder kommunens posisjon som samfunnsutvikler, som omfatter en strategi for utvikling av Ringerike som en grønn region. Avtalen som ble presentert for medlemsmøtet ligger vedlagt denne saken i sin helhet.

I avtalen inngås det erkjennelse av de forskjeller som ligger i de respektive partiers valgprogrammer for 2015-2019. Man peker på at kommunen fortsatt har økonomiske utfordringer og press på tjenestetilbud, samt betydelige utfordringer når det gjelder tilrettelegging for vekst og utvikling. Videre peker man på behovet for fortsatt holde stø kurs, forutsigbarhet og et solid styringsdyktig flertall.


Medlemsmøtet tilslutning til fordeling av verv er som følger:

Gruppestyre Ringerike Arbeiderparti:

Leder: Kirsten Orebråten

Nestleder: Alf Meier

Sekeretær: Stein Roar Eriksen

Sekeretær: Trine Sandum

Formannskap:

Kjell Hansen

Kirsten Orebråten

Alf Meier

Hilde Vollmerhaus

Varamannsrekke

1: Arnfinn Baksvær

3. Irén Rannekleiv

6. Mons-Ivar Mjelde

8. Anne Sandum


Hovedkomité for miljø og areal:

Leder: Arnfinn Baksvær

3. Anne Sandum

6. Stein Roar Eriksen

Varamannsrekke:

2. Nancy Amundsen

4. Terje Johansen

6. Tone Bråten Ellingsen

Hovedkomité for oppvekst og kultur

Leder: Mons-Ivar Mjelde

3. Trine Sandum

4. Ragnhild Lilleeng

6. Ahmad Mahmoudi

Varamannsrekke:

3. Eli Ruud

5. Morten Kværnstrøm

 Hovedkomité for helse, omsorg og velferd

3. Irén Rannekleiv

4. Jim Hagen Warp

Varamannsrekke:

1. Erna Skaugrud 

3. Reidar Sollie

5. Runhild Vestby

Kontrollutvalg:

4. Ståle SkjønhaugMedlemsmøtet ga kommunestyregruppa fullmakt til fordeling av verv i øvrige råd.


Konstituering av kommunestyret skjer 15.10.15


Saker i media

Ringblad: Har kommet til enighet

NRK: Hansen fortsetter som ordfører

NRK Radio: Politisk samarbeid Ringerike

Ringeriksavisa: Beina er fordelt


Mons-Ivar Mjelde

Leder