Kirsten Orebråthen på landsmøtet

Ordførerkandidat Kirsten Orebråten skal på landsmøtet for å snakke barnas sak

Ordførerkandidat Kirsten Orebråten

Foto: Gro Kvitne Nilsen

På landsmøtet for å snakke barnas sak

Ordførerkandidat Kirsten Orebråten er delegat under Arbeiderpartiets landsmøte som starter torsdag denne uka. Kirsten som også tidligere har vært delegat skal i år på talerstolen og snakket om tjenester til barn og unge, og de økende forskjellene vi ser i samfunnet.  Kirsten var også delegat i 2015.


Landsmøteinnlegg

«Når jeg er så heldig å få taletid på landsmøtet, prioriterer jeg og snakke om barn og unges utfordringer og hvordan Arbeiderpartiet nasjonalt, når vi får ny regjering, og lokalt på Ringerike kan være med på å løse utfordringene og gjøre hverdagen lettere for barn og unge», sier Orebråten.


Hun mener at barn har godt av å kunne delta i fellesskap, uavhengig av foreldrenes økonomi. Gratis aktivitetsskole og gratis mat i både barnehage og skole er viktige tiltak for nettopp dette. Kirsten vektlegger særlig også at alle barn og unge fortjener og bli sett i sin hverdag. Dette ønsker hun å få frem i talen sin på landsmøtet fredag 5. april.

Flere fra Ringerike

I tillegg til Kirsten skal også ringerikingene Mons- Ivar Mjelde og Karine Jonsrud Pedersen være med på Arbeiderpartiet sitt landsmøte i Oslo. Mons-Ivar er delegasjonsleder for Buskerud- delegasjonen og skal holde sitt innlegg om "Grasrotpartiet" lørdag 6.4, og Karine tiltrer delegasjonen fordi hun jobber som fylkessekretær i AUF i Buskerud.


Følg landsmøtet

Har du lyst til å følge med på landsmøte? Gå inn på arbeiderpartiet.no eller følg med på Buskerud Arbeiderparti sin facebookside.