Kirsten Orebråten valgt til Arbeiderpartiets orførerkandidat for kommunevalget 2019

Kirsten og Håkon er våre fremste kandidater

Kirsten Orebråten og Håkon Ohren valgt til ordfører- og varaordførerkandidat

Et godt besøkt nominasjonsmøte valgte Kirsten Orebråten som Ordførerkandidat og Håkon Ohren som varaordførerkandidat på nominasjonsmøtet 16.4.18 Valget var enstemmig og Kirsten benyttet anledningen etter valget å takke for tillitten i partiet og påpekte at nå starter valgkampen hvor vi skal lage programmet som svarer på Ringerikes behov og videre skal vi bygge resten av laget som skal vinne valget 2019