Julehilsen fra kommunepartiet

Nå som vi går høytiden i møte vil jeg på vegne av styret ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.

god jul ap

Kjære medlem.

Nå som vi går høytiden i møte vil jeg på vegne av styret ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Personlig vil jeg vil gjerne takke for samarbeidet gjennom 2016. Når man ser på oppmøtet sett utfra medlemstall på medlemsmøter er vi et "gjennomsnittlig" kommuneparti. Jeg vil tro at når vi får på plass en arena med mer "uformelle" møter på LO senteret vil dette være en arena som enda flere ønsker å delta på (dette har vært etterspurt).

Overordnede mål for 2017 må være en økning i medlemsmassen, en godt gjennomført valgkamp med 4 på tinget fra Buskerud og ikke minst at vi fortsatt leder an i de viktigste sakene lokalt.

Jobben med å utvikle Ringerike i takt med de forventninger som ligger fra både innbyggere og staten nå som Ringeriksbanen og E16 kommer vil sannsynligvis prege det politiske arbeidet i kommunestyret. Det vil skje mye i Ringerike og ikke minst i Hønefoss og da er det viktig at vi har gode planer for utviklingen som skaper forutsigbarhet for de som bor her, de som ønsker etablere seg og de aktører som ønsker bidra i utviklingen. Ikke minst må vi passe på at vi ikke mister identiteten i denne utviklingen.

Avslutningsvis dette året var det organisatorisk arbeid som preget siste møte. Vi fulgte opp tradisjonen hvor vi i 2014 hadde Børre Pettersen som innledet på Arbeiderbevegelsens historie. 2015 var det Hadia Tajik som innledet om ideologi.

I år var kommunestyregruppa, styret, styrene i lokallagene og styret innkalt til fellesmøte med Martin Kolberg som innleder på temaet Organisasjonsbygging. Som parti må vi ikke bare utvikle oss politisk, men også organisatorisk. Etter en god innledning fra Martin, ble det en god debatt og det er ekstra gledelig og se et aktivt AUF, som lover godt for fremtiden.

Årsmøte 2017 blir på Tyristrand skole 11. februar. Vi er så heldige å ha fått stortingskandidat Masud Gharahkhani som innleder i år. Dette blir en god anledning for Ringerike til å bli bedre kjent med Masud, og for Masud til å bli bedre kjent med oss.

På vegne av styret ønsker jeg deg en riktig god jul og et godt nytt år.   Partihilsen

Mons-Ivar Mjelde

Leder

Ringerike Arbeiderparti