Hvor skal vi, kjære Hønefoss?

Jeg er ikke født og oppvokst her. Jeg er ikke helt sikker hvor butikken til Johansen var, husker ikke helt hvordan det så ut før hotellet ble bygget men kan huske at Oppgangssaga var plassert på brua. Men det er ingen tvil om at jeg er glad i Ringerike og Hønefoss.

 Det er byen min, med like kort avstand til alt.

Mye har skjedd siden jeg flyttet hit, men det meste før. Byen har delvis fornyet seg enkelte steder og andre ting ser fortsatt likt ut. Noen bygg passer godt inn, andre ikke.

Byen min bærer preg av en fornyelse, som mange andre byer. En fornyelse uten fokus på helhet. Skal Hønefoss vokse, må det skje med gode, helhetlige planer, og ikke mange enkeltprosjekter. Vi har i dag noen elementer som binder byen sammen og noen elementer som deler byen. Broene er viktige for hvordan vi forflytter oss, mens veiene skaper barrièrer mange steder. Elven er også en barrière så lenge det er for få broer.

Må bevare byens identitet

Når fremtidens Hønefoss skal reise seg må det være ved at vi tar vare på de gode elementene og forsøker redusere barrièrene. Vi må ta vare på byens identitet som ligger i fossen, elvene og deler av bebyggelsen, samtidig som vi fornyer og utvikler i en sunn takt med gode planer.

Med gode planer mener jeg vi vil gi utbyggere gode rammer for hvordan vi ønsker at byen skal formes. Det vil gi en helhet og ikke bare enkeltprosjekter uten sammenheng, som fort kan skje. Elementer som forflytning av mennesker, kollektivtrafikk og ny stasjon er nøkkelmomenter sammen med krav til estetikk, høyder, grønne lunger og fortetning.

De siste årene er vi blitt presentert spennende prosjekter for utbyggere. Alle har gode elementer og dårlige elementer. Isolert sett godt arbeid fra utbygger, men når jeg tenker helhet finner jeg ikke helt igjen Hønefoss. En kloss her, noen glass der og en grønn flekk der borte som ikke hender sammen med det vi har, blir fort en by man ikke er stolt av. Mange byer har utviklet seg før Hønefoss. Noen med godt resultat hvor identiteten er kommet enda bedre frem, andre hvor byen er borte og man sitter igjen med noen klosser og parkeringsplasser, steder som ikke innbyr til liv i gatene, en kaffe på torvet eller sentrumshandel.

Jeg ønsker meg en aktiv debatt om byen, jernbanen, veiene, de nye husene, de grønne lungene og helheten. For når kommuneplan og byplan skal sluttføres, er dette rammen vi skal male fremtidens Hønefoss i!

Så hvor skal vi, kjære Hønefoss? Vi skal ta vare på det gamle, vi skal skape noe nytt og vi skal tenke helhetlig, slik at også de etter oss med stolthet kan si:

Jeg er fra Hønefoss! Hvorpå man raskt får som svar: Der er det fint!

Artikkelen ble første gang publisert i Ringerikes Blad 28. august 2016