Gi innspill til vårt program!

Ringerike AP er i gang med programprosessen 2019-2023.

Ringerike AP er i gang med programarbeidet. Du er invitert til å gi alle dine innspill på dittforslag.arbeiderpartiet.no eller direkte på e-post til steinroareriksen@gmail.com

Programmet til kommunevalget 2019 i Ringerike vil bli sendt ut til partiorganisasjonen på høring 27. juni. Høringsfristen er 31. august 2018. 

For å lese Ringerike APs program 2015-2019 klikk her.

Vi gleder oss til å lese dine innspill! 

Mvh

Programkomiteen 

v/ leder Stein-Roar Eriksen

Programprosess

dittforslag.arbeiderpartiet.no