Endringer for Arbeiderpartiet i Formannskapet og kontrollkomiteen

Torsdag 29. oktober ble det gort endringer i kontrollkomiteen, Hovedkomite for miljø og areal og formannskapet

Etter en lovlighetskontroll på kjønnsbalanse måtte kommunestyret gjøre nyvalg og for Arbeiderpartiet endte det med følgende forandringer:

I kontrollkomiteen går Ståle Skjønhaug ut og Oda Lien kommer inn. 

I Formannskapet kommer Irén Rannekleiv  på fast plass fra varaplass og erstatter Arnfinn Holten fra Krf. Holten kommer da på inn som 1 vara. 

I Miljø og Areal gjør Venstre et bytte, Ole Gunnar Øhren går ut og erstattes av Marianne Wethal. 


Fullstendig oversikt over de enkelte partiers representanter i komiteer og utvalg finner du på kommunens hjemmesider. http://ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-styring/sru/

Mons-Ivar Mjelde

Leder