Det er ett år igjen til valget

Ett år igjen til valget betyr at det er ett år igjen til du kan være med å bestemme at arbeid til alle er jobb nummer en.– Forskjellene øker, vi vil ta landet i en annen retning enn Høyre/Frp-regjeringen. Vi mener arbeid, skole, helse og klima er viktigere enn skattekutt til dem som har mest fra før!

original_1478639236_3670235

Arbeid til alle

For Arbeiderpartiet blir det neste året viktig. Valgkamp er ikke lenger bare ukene før valget, Arbeiderpartiet er opptatt av å møte velgere gjennom hele året.

– Våre mange tusen medlemmer, folkevalgte, tillitsvalgte og frivillige over hele landet er klare for å jobbe for at vi får en ny regjering i 2017 som har arbeid til alle som sin viktigste sak.

Vi står sterkere sammen

Det Norge vi kjenner i dag har blitt til fordi vi har klart å holde forskjellene nede, sysselsettingen oppe og sørget for at alle har muligheter for å lykkes.

– Vi må sammen skape vår felles framtid, det kan vi ikke gjøre hver for oss. Vi står sterkere sammen. Arbeiderpartiet vil ha et trygt samfunn med muligheter for alle. Det skal vi jobbe for å få til

Arbeiderpartiet er og har alltid vært en sterk medlemsorganisasjon som er til stede over hele landet. Det gjør at vi kjenner hverdagen til folk, og kan utforme politikk som svarer på deres behov og utfordringer. Vi ønsker et Norge med mer fellesskap, ikke mindre.

– Det gjøres best i møte med folk. Vi skal være det partiet som ser de ulike utfordringene. Det handler om de små hverdagsutfordringene, og det handler om de store spørsmålene. 

Lokalt handler dette om tre overordnede mål:

For det første handler det om å legge forholdene til rette for befolkningsvekst, styrket næringsliv og flere arbeidsplasser som er nødvendig for å styrke kommunens inntektsgrunnlag over tid. Det er også viktig at Ringerike kommune fører en miljøvennlig politikk.

For det andre handler det om å få til en bærekraftig kommuneøkonomi på varig basis. Dette er nødvendig for å oppnå utvikling i de forskjellige kommunale tjenestene; ikke minst for å klare utfordringene innen helse og omsorg

For det tredje er det viktig at Ringerike kommune tilbyr sine innbyggere i alle aldre et fortsatt godt tjenestetilbud slik at Ringerike oppfattes som et godt sted å bo.

Vi står sterkere sammen! og i den forbindelse møter du oss på Søndre torv lørdag den 10.09 kl. 11:00-14:00 for en prat og onsdag 14.09 skal vi sammen med LO på arbeidsplassbesøk i regionen. Stortingsrepresentantene Lise Christoffersen og Martin Kolberg deltar på Ringerike.


Mons-Ivar Mjelde
Leder 
Ringerike Arbeiderparti