Budsjett med et sterkt stempel av Arbeiderpartiet!

Ordførerkandidat Kirsten Orebråten

Der er det mye god Arbeiderparti-politikk, sier Kirsten Orebråten, Arbeiderpartiets gruppeleder og Ordførerkandidat ved neste valg.

 

Vi bruker 5 millioner kroner på å øke antallet sykehjemsplasser neste år fordi vi har ventelister. Dette er et signal på at Ringerike Arbeiderparti har satt i gang den satsingen på flere plasser på heldøgnspleie, som vi har vedtatt i programmet for valget til høsten. Dette er viktig for oss og for de som nærmer seg slutten av et langt liv, forteller Orebråten videre.  

 

Håkon Ohren, vår varaordførerkandidat, var på talerstolen for å vise til at vi finansierer det pågående pilotprosjektet ved Menova med 1,5 millioner kroner i neste år, som skal bidra til at flere av våre svakeste får støtte og hjelp til å komme seg ut i jobb. Dette sammen med økte tillskudd til Fontenehuset, Stjernegruppen og Positiv oppvekst er dette forebyggende tiltak. Dette er viktig, fordi vi ser en økning i antallet, særlig unge, som sliter med psykiske plager.

 

Orebråten ønsker å påpeke at det er viktig for Arbeiderpartiet og si at det som ligger til grunn i utredningsforslaget om å sette ut eiendomstjenesten er et kompromiss med de andre partiene, og at vi som parti fortsatt vil ha tjenestene i kommunen. Vi mister politisk kontroll ved å sette dette ut, og det er vi ikke for.

 

Budsjettet ble vedtatt, og også vi skal være ærlige om at det er et trangt budsjett, men det er et budsjett som prioriterer  utdanning og helse først, og det er viktig for oss, avslutter en glad Ordførerkandidat Kirsten Orebråten.

 

Torsdag 29. november vedtok Ringerike kommune budsjettet for 2019.

#Kirsten2019