Årsmøtet 2016

Årsmøtet for Ringerike Arbeiderparti ble gjennomført lørdag 13.2 på Nes bygdehus med 33 medlemmer tilstede.

original_1478643100_790343

Møtet ble åpnet ved ledersom holdt minnetale for de som har gått bort det siste året og en kort oppsummering av 2015 før konstitueringen.

Valgte møteledere var Anne Sandum og Kirsten Orebråten

Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen hadde innledning om den politiske situasjonen og et engasjert årsmøte fulgte opp med flere innlegg. Hele 24 innkommende forslag ble behandlet med både lokale og nasjonale temaer Noen saker er sendt videre inn til årsmøtet i Buskerud Arbeiderparti for behandling og styret legger opp til videre behandling på styremøte 14.3.

Det var et enstemmig årsmøtet som vedtok valgkomiteens innstilling til styre, delegater til årsmøte i Buskerud Ap, delegater til Representantskapsmøte, innspill til styremeldem i Buskerud Ap og revisorer.

Årsmøtet ble avsluttet med å takke av de medlemmer som har gått ut av styret for sitt arbeid og leder delte så noen tanker om arbeidet som ligger foran partiet, før han ønsket alle vel hjem.


Styret takker Nes Arbeiderlag og Ringerike Arbeidersamfunn for den praktiske gjennomføringen.

Årsmøteprotokoll


Styret for Ringerike Ap har følgende sammensetning i 2016: og kontaktinformasjon finner man under siden Kontakt

Leder: Mons-Ivar Mjelde (1 år)

Nestleder: Anne Kathrine Korneliussen (2 år)

Sekretær: Morten Løken Kværnstrøm (ikke på valg, ett år igjen)

Kasserer: Nancy Amundsen (2 år)

Studie/aktivitetsleder: Jim Hagen Warp (ikke på valg, ett år igjen)

Kvinnekontakt: Trine Sandum (2 år)

Fagpolitisk kontakt: Arnfinn Baksvær (ikke på valg, ett år igjen)

Medlemspl./verveansv: Ståle Skjønhaug (2 år)

Styremedlem: Jan Hagen (ikke på valg, ett år igjen)

1. varamedlem: Anne Borghild Liaøy Stugaard (1 år)

2. varamedlem: Håkon Ohren (1 år)

3. varamedlem: Anne Reneflot (1 år)

4. varamedlem: Erna Skaugrud (1 år)

Tiltrer styret: Ordfører Kjell B. Hansen, gruppeleder KS Kirsten Orebråten, fylkestingsmedlem Anne Sandum, AUFs representant (fulle rettigheter).Mons-Ivar Mjelde

Leder