Årsmøteprotokoll 2017 og årsmøtevedtak

Godkjent og underskrevet årsmøteprotokoll for Ringerike Arbeiderparti 2017