Anne Sandum på 4 plass for Buskerud Arbeiderparti

Etter et langt nominasjonsmøte med mye spenning var det klart at Ringerike har Anne Sandum på 4 plass og Håkon Ohren på en 13 plass for stortingsvalget 2017.

Kombinasjonen av Martin og Lise som erfarne rikspolitikere med lang fartstid og høy "standing", Masud med den jobben han gjør og har gjort i Drammen, en nysgjerrig mann med stor innsikt i hva som rører seg og hans bakgrunn,  vår egen Anne med  17 år i fylkestinget, er disse våre 4 fremste. Ikke bare for Buskerud, men de fremste som skal være med og forme Norge de neste 4 årene.

Med den utviklingen Ringerike er forespeilet er det godt og vite at vi mest sannsynlig har en stortingspolitiker fra Ringerike og Arbeiderpartiet etter valget i 2017!

Anne har god oversikt i hvordan det er i de forskjellige regionene i fylket, og vet at det er ulike utfordringer i Hallingdal og Drammen. Har jobbet mye med skolepolitikk og samferdsel, men har også god innsikt i næringslivet og det mangfoldet som finnes. Fra høyteknologi på Kongsberg, til reiseliv i fjellbygdene. Anne vet at landbruk i Uvdal ikke er det samme som landbruk i Hole. Som fylkespolitiker har Anne også kjennskap til statens virkemiddelapparat og hva som der er viktig for Buskerud, og hun kjenner også godt til utfordringene på kulturfronten. Anne er opptatt av  sammenhengene i politikken og at det at alt henger sammen med alt.  

Ringerike Arbeiderparti og regionen forøvrig skal være godt fornøyd med den nominasjonen som nå er gjort. Nå starter jobben for fult med valgkamp hvor bestillingen fra Youngstorvet er enkel, Buskerud må levere 4 stk til stortinget ved høstens valg, det skal vi klare og vi vet at disse 4 vil levere tilbake til Buskerud når vi har valgt de inn!

Mons-Ivar Mjelde

Leder Ringerike Arbeiderparti

stortingskandidater 2017 Buskerud
 • Martin Kolberg - Lier
 • Lise Christoffersen - Drammen
 • Masud Gharahkhani - Drammen
 • Anne Sandum - Ringerike
 • Niclas Tokerud - Øvre Eiker
 • Heidi Granli - Gol
 • Even Røed - Rollag
 • Tonje Evju - Lier
 • Andreas Brandt - AUF
 • Ingunn Krag- Rønne - Modum
 • Tore Bøygard - Ål
 • Helene Bøsei Olsen - AUF
 • Håkon Ohren - Ringerike
 • Kirsten Gjestemoen Hovda - Nore og Uvdal