1.mai i Hønefoss

Program for dagen

Arrangør for 1.mai-feiringen er LO Hallingdal og Ringerike.


08:00 Revelje v/ Hønefoss Ungdomskorps.

09:00 Nordre park. Bekransning av minnestøtte v/ Jørn Inge Frøshaug. Hønefoss ungdomskorps spiller.

10:00 Trygdeblokkene i Krokenveien. UTGÅR.

10:30 Hønen gård. Konsert v/Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps.

10:45 Hov omsorgssenter. Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps.

11:00 Ringerike sykehus. Konsert v/ Eikli skolekorps.

11:30 Færdenmarka trygdesenter. Konsert v/ Vang skolekorps.

11:30 Hønefoss sykehjem. Konsert v/ Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps.

12:00 Trygdesenteret i Heradsbygda. Konsert v/ Veien og Helgerud skolekorps.

12:00 Austjord. Konsert ved Ringerike Janitsjar.

12:15 Eikliområdet. Konsert v/ Eikli skolekorps.

12:30 Haug kirkegård. Bekransning av falne russiske soldaters gravsted v/ Fred Harald Nilssen og representant fra den russiske ambassaden. Hønefoss Blåseoktett spiller.

13:00 Hvelven omsorgssenter. UTGÅR.

15:30 1. maitog

Toget går fra Hønefoss skole via Torvgaten, Nordre torg, bybrua, Kongens gate, Kirkegate og til Søndre torg. Ringerike Janitsjar og Hønefoss Ungdomskorps spiller i toget.

Umiddelbart etter ankomst på torget:

Ungdomsappell ved SU
Internasjonal appell, Palestinaforeningen
Hovedtale v/ Anne Finborud, Skolenes Landsforbund