Representant

Trine Sandum

Barne og ungdomsarbeider, Bosted: Nakkerud, født 1980

Trine Sandum

Bli bedre kjent med Trine Sandum:

Jeg stiller til valg fordi jeg er interessert i å være med å påvirke samfunnet. Å kunne gjøre en forskjell for noen. Jeg er opptatt av rettferdighet og å ta vare på de svakeste i samfunnet de som trenger det mest. Jeg er opptatt av barn og unge, oppvekstvilkår og likhet. De som er fremtiden. 

Litt om meg

Bor på et småbruk på Nakkerud. Har fire barn i alder fra 7 år til 16 år. Jobber i Tyristrand barnehage, er tillitsvalgt for Fagforbundet og sitter som nestleder i LO Ringerike og Hallingdal. Er også sensor i Fagprøvenemda for barne og ungdomsarbeiderfaget, som godkjenner fagarbeidere i Ringerike og Hallingdal.