Ordfører

Kirsten Orebråten

Jeg vil jobbe for en god utvikling av Ringerikssamfunnet til det beste for de som bor her.

Kirsten Orebråten

Bli bedre kjent med Kirsten Orebråten:

Jeg stiller til valg fordi jeg vil jobbe for en god utvikling av Ringerikssamfunnet til det beste for de som bor her. Viktige faktorer er da å skape en fremtidsrettet næringsutvikling og gode arbeidsplasser. Vi skal legge til rette for gode tjenester til barn, unge og eldre, og skal ha fokus på forebyggende arbeid for å oppnå en bedre folkehelse. 

Litt om meg

Født 1954 og bosatt i Hønefoss. Jeg har utdanning inn helse og ledelse. Har mangeårig arbeid i kommunal sektor, og er i dag programleder for by- og tettstedsprogrammet "Bolig for velferd" - et program for å sikre en god boligsosial utvikling i kommunen.

  • Gruppeleder for Ringerike Arbeiderparti 2015-2019

  • Medlem av formannskapet Ringerike 2015-2019