Representant

Erna Skaugrud

Pensjonist, Bosted: Hønefoss, født 1950

Erna Skaugrud

Bli bedre kjent med Erna Skaugrud:

Jeg stiller til valg fordi jeg er samfunnsengasjert og legger vekt på de sosialistiske verdier. Jeg var medlem av partiets programkomite foran kommunevalget nå til høsten og mener vi går til valg på et meget godt program. I disse tider hvor det forventes at det skal skje store endringer og utvikling i kommunen vår er jeg spesielt opptatt av at vi også må leve og tenke i nåtid, og med det mener jeg at vi hele tiden må ivareta de som allerede bor her. Jeg vil ha et spesielt blikk på den delen i programmet vårt som sier at kommunen må finne gode løsninger for de som blir berørt ved en eventuell utbygging av vei og bane. Eiendommer vil bli båndlagt, får redusert markedsverdi eller umulige å omsette de nærmeste år og her må kommunen «på banen» slik at våre innbyggere ikke blir utsatt for økonomiske tap og umenneskelige boforhold i en lang anleggsperiode.Jeg har lenge jobbet for bygging av en sårt etterlengtet flerbrukshall i Haug slik at skolen, musikken, idretten og alle i bygda kan få et samlingsted og dersom den ikke kommer på plass i inneværende periode er dette høyt prioritert for meg

Litt om meg

Jeg er pensjonist etter å ha jobbet i Skatteetaten i over 40 år. Har lang fartstid i kommunepolitikken med erfaring fra alle hovedutvalg/komiteer. I siste periode har jeg vært fast medlem av kommunestyret og kommunens kontrollutvalg samt at jeg er en av kommunens representanter i Boligstiftelsen.