Leder

Ståle Skjønhaug

Systemansvarlig, Bosted: Hønefoss, født 1979

Ståle Skjønhaug

Bli bedre kjent med Ståle Skjønhaug:

Jeg stiller til valg fordi jeg vil være med å utvikle kommunen og dens tjenester til det beste for alle. Jeg mener Arbeiderpartiets politikk ivaretar innbyggerne og næringslivet på best mulig måte. Jeg ønsker å være en person innbyggere, ansatte og næringslivet kan ta kontakt med å få bringe frem sitt budskap, selv om jeg ikke kan love noe annet enn å lytte til det de har å si. Samt være et talerør for de grupper som ikke har noen som ivaretar seg. 

Litt om meg

Gift og har en sønn. Er jobbpendler til Oslo, hvor jeg jobber som systemansvarlig og kontorleder i Skolenes landsforbund. Har sittet i kommunestyret siden 2003, hvor jeg har hatt diverse verv. Har vært vara til fylkestinget siden 2011, hvor jeg også har vært vara til Hovedutvalget for utdanning. Har hatt diverse styreverv igjennom en årrekke både i Ringerike AP og Buskerud AP. På fritiden liker jeg å reise, være med familie og venner, spille kort og høre musikk.