Kvinnepolitisk ansvarlig

Hilde Karin Vollmerhaus

Fysioterapeut, Bosted: Hønefoss, Født i 1969,

Hilde Karin Vollmerhaus

Medlem av kommunestyretMedlem av formannskapet
Mamma til 3, bor i Heradsbygda, jobber som privatpraktiserende fysioterapeut, liker å trene/være fysisk aktiv, glad i fjellet, liker å reise, glad i å lese. Sa ja til å være med i politikken igjen fordi jeg ønsker å være med å påvirke hvordan fremtidens Ringerike vil se ut. Viktig at vi setter solidaritet foran egoisme og selvfokus; sikre at alle i Ringerike har like muligheter!!